Om oss

IMG_1266-2.png

Bakgrund

Vi som driver verksamheten på Lönnbackens gård heter Håkan och Johanna. Vi har ingen bakgrund inom lantbruk, utan är uppväxta i större städer. Våra liv har kretsat mycket kring bra mat, rörelse och naturupplevelser. En hälsosam livsstil har alltså alltid varit viktigt för oss. 

När vi flyttade in på Lönnbackens gård 2015 var det med en vilja att skapa något bra på denna fina plats och förutsättningar för att utveckla vårt intresse för en hälsosam livsstil. Vi kände att här kan vi uträtta underverk, men vi visste inte hur. Idag vet vi att vi vill förvalta den här platsen genom att bedriva ett regenerativt lantbruk.

På så vis får vi verkligen möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Samtidigt producerar vi fantastiska råvaror till vår lokala marknad och bidrar till ökad mångfald och välmående jordar i vår omgivning. 

Vi vill berätta tydligt om vad vi gör idag samtidigt som vi hela tiden utvecklar både oss och våra metoder att sköta den här gården. Med det sagt vill vi presentera gården närmare, så som vi sköter den idag.

Välkommen till Lönnbackens gård där mat hälsa och gemenskap genomsyrar allt vi gör!

Höns 2.0
Ko!
34

Djuren

Här på gården bor 600 höns, 3 kor, ett gäng grisar och två katter.

Våra höns lever stora delar av året i ett mobilt hönshus, äggmobilen. Hönsen och huset flyttas till nytt grönt bete varanann dag under hela betessäsongen. Hönsen sprätter runt, äter gräs, maskar och insekter. De sandbadar och lever ett så naturligt liv som möjligt. Utöver maten de hittar i naturen ger vi ett välbalanserat foder samt lokalproducerat havre och vete.

Hönsen är glada och äggen är mer näringsrika (1,2,3) än vissa från ”traditionella” industrin. Det är såklart bra, men än mer fantastiskt är att vårt sätt att hantera hönsen leder till frodigare marker, mer matjord och bättre fungerade ekosystem. 

Även korna, som är av rasen Hereford, flyttas till nytt bete dagligen enligt ett på förhand bestämt schema. På vintern har de tillgång till skydd och en värmande bädd som senare blir gödsel till våra marker och odlingar.

Grisarna är av rasen Linderödsvin och går även de ute året runt.

Varför vi flyttar våra djur

Det finns inga vilda djur som står still på ett och samma ställe under hela sin livstid. Naturen är inte utformad för att ta emot den belastning som något sådant skulle innebära. Gödsel och tramp ska inte samlas på ett ställe utan spridas i jämn mängd över markerna.

Om man t.ex. håller höns på samma yta utomhus under en längre tid kommer allt grönt att försvinna och marken övergödas. Vi har själva sett detta då vi tidigare haft en mindre flock höns inhägnade på samma yta under en sommar. Detsamma gäller betesdjur som befinner sig för länge på samma ställe. Gräset överbetas, marken trampas sönder och jorden utarmas. Även detta har vi fått se när vi haft våra egna kor på samma bete under för lång tid.

Motsatsen, när djuren kontinuerligt flyttas till nytt bete, får omvänd effekt. När gödsel och tramp fördelas jämnare och gräset betas lagom mycket kommer det till nytta för allt liv i jorden. Det leder alltså till frodigare marker, mer matjord och bättre fungerade ekosystem. Naturen sköter detta själv om det finns rätt förutsättningar.

I naturen förflyttar sig djur frivilligt av olika anledningar som t.ex. rovdjur, väder och mattillgång. Inom lantbruket behöver vi ta till andra metoder som t.ex. mobila hönshus, och flyttbara elstängsel för att skapa förutsättningar för att djuren och naturen ska kunna utföra sina underverk.

Korna och hönsen bygger alltså frodig matjord på våra marker, något vi tror är viktigt både för miljön och vår framtida matproduktion.

Kanske har ni sett oss arbeta med förflyttning av våra höns och kor och funderat på vad vi håller på med. Det är inte konstigt att människor undrar varför vi lägger ner tid på att stänga in djuren på en specifik yta för dagen, istället för bara släppa ut dem och låta de vara. Visst innebär det en del arbete att flytta djuren var och varannan dag, men nu vet du att det finns goda anledningar till att hantera djuren på detta vis. 

Du kan också läsa om Holistic management som är ett förhållningssätt vi lutar oss mot när vi utformar verksamheten på Lönnbackens gård.

Besök oss

Vill du veta mer?

Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör och varför så är du välkommen att ta kontakt och besöka gården. Antingen på någon av våra öppna gårdsdagar eller enligt överenskommelse.

Hösten 2020 byggde vi ett tunnelväxthus för att kunna stalla in 350 värphöns under vinterhalvåret samt odla grönsaker under sommaren. Växthuset finansierades delvis av medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (40% av investeringen).

ÄKTA MJÖLK! Under perioden 2023-10-01 till 2024-03-31.Om projektet: 

Vi vill genomföra projektet då det stärker vårt entreprenörskap genom att ge oss ett ben till att stå på.

Vi har redan målgruppen som kommer till gården för att handla ägg. Genom att ha en (efterfrågad) produkt till i form av opastöriserad mjölk stärks vår verksamhet.

”När man som i vårt fall bara har två kor är det inte rimligt att sälja mjölk till industrin då det inte skulle ge tillräckliga inkomster för att täcka kostnaderna. Om vi däremot kan sälja upp till 70 liter per vecka till kunder som efterfrågar opastöriserad mjölk och är villiga att betala ett högre pris jämfört med butiksmjölk, så gör det att denna för oss nya verksamhet skulle vara lönsam.”

Leader har beviljat oss medel på 10.545kr vilket motsvarar 50% av kostnaden för inköp av en mjölkmaskin och diverse tillbehör. Resterande kostnader för projektet står vi själva för.